Search

Oksidativni stres

Updated: Dec 30, 2020


Prosti radikali, ali drugače imenovan oksidativni stres, se pojavi kot posledica neravnovesja med nastajanjem prostih radikalov. ter zmožnostjo našega telesa, da jih pravočasno nevtralizira.


Najbolj vidne posledice oksidativnega stresa so:

  • pospešeno staranje kože

  • slabšanje imunskega sistema

  • zmanjšanje telesnih sposobnosti

  • vplivi na živčni sistem

Hujše oblike povečane količine prostih radikalov pa vodijo v povečanje tveganja za razvoj rakavih obolenj, srčno žilnih bolezni, ateroskleroze in podobnih težkih obolenj. Najhuje pri vsem tem je, da jih na kratek rok ne zaznamo. Proces oksidativnega stresa bi lahko primerjali z "rjavenjem", saj celice med tem procesom odmirajo.


Naše telo ima za preprečevanje oksidativnega stresa sicer na voljo kar nekaj encimov, odgovornih za obrambo pred škodljivimi snovmi iz okolja, kot so cigaretni dim, izpušni plini, smog, sevanje, hlapi industrijskih topil, uporabljenih za proizvodnjo plastičnih mas, zdravil itd., med katerimi sta najpomembnejša kinon oksidoreduktaza in katalaza.


V obeh genih, ki zapisujeta omenjena encima, lahko pride do spremembe zaporedja DNK, kar vpliva na njuno delovanje in našo izpostavljenost oksidativnemu stresu. Pri analizi se upošteva zaporedje dveh genov - NQO1 in CAT, ter se na podlagi genetskega zapisa določi, v kolikšni meri ste izpostavljeni oksidativnemu stresu oz. kako učinkovito se vaše telo spopada z njim.


Ne preseneča niti dejstvo, da je pri ljudeh, katerih polimorfizmi (pojavi različnih oblik) zavirajo dejavnost gena NQO1 verjetnost za nastanek in razvoj bolezenskega stanja povišana.

Gen CAT pa je vpleten v obrambni mehanizem oksidativnega stresa s funkcijo nadziranja znotrajcelične koncentracije H2O2 s pretvorbo v H2O in O2.


Z analizo DNK boste izvedeli kakšne predispozicije so bile dane vam, za boj s prostimi radikali in kako lahko njegove nevarnosti najlažje nadzorujete.


Zanimivost:

Ste vedeli, da s skladiščenjem svežih plodov vsebnost vitamina C pada? V hladilnicah njegova vsebnost pade kar za 50 odstotkov, pri hranjenju v shrambah pa je njegova vsebnost spomladi tudi do 2/3 manjša kot takoj po obiranju. Zato je najbolje posegati po surovem sadju in zelenjavi, saj bomo tako zaužili največ tega antioksidanta.


I wish you all the health in the world!