Search

Genetika in nutrigenetika

Updated: Jan 2


Geni so sestavni delci DNK. Vsebujejo navodila za tvorjenje beljakovin, ki omogočajo delovanje človeškega telesa. Navidezno vsi geni obstajajo v različnih oblikah, odvisno od zaporedja nukleotidov - njihovih sestavnih delcev (A, C, G in T). Kombinacije teh štirih delcev pa tvorijo različice genov. Z izjemo enojajčnih dvojčkov, imamo vsi neke vrste genetskih zapisov, zaradi katerih se obnašamo in izgledamo različno. Tu dobimo odgovor na vprašanje, zakaj se presnova ali metabolizem razlikuje od človeka do človeka.


SNP (single nucleotide polymorphism) "snip"

Ena izmed različic je snip. Ta predstavlja razlike med posameznimi nukleotidi - primer; nukleotid C nadomesti nukleotid A na določenem mestu v DNK. Tu ne mislim na genetske mutacije (so veliko bolj redke).

Nekateri geni imajo večje dele zapisa izbrisane ali dodane. To sta dve drugi vrsti genetskih različic, ki učinkujeta na delovanje gena.

V praksi dedujemo dve kopiji večine genov, po enega od mame in enega od očeta. Vsak gen lahko obstaja v vsaj dveh različnih oblikah (primer; A in C v določenih genih). Tako so mogoče tri kombinacije - AA, CC ali AC. Kot vemo geni tvorijo beljakovine, te tri kombinacije pa vplivajo na delovanje beljakovin. S temi razlikovanji pa se razlikujejo odzivi na hrano ki jo uživamo, posledično pa tudi potrebe po prehrani.


O Nutrigenetiki

Nutrigenetika je področje, usmerjeno na posledice tistih genetskih različic, ki jih lahko nadzorujemo z načinom prehranjevanja, gibanjem in življenjskim slogom. Najlažje seveda nadzorujemo prehrano in gibanje, ampak s tem pa že vplivamo tudi na življenski slog.

Z analizo genetskih zapisov in pomočjo strokovnjakov z omenjenih področij, dobivamo nove vpoglede v telesno zmogljivost.

Te informacije nam pomagajo prepoznati specifične lastnosti posameznikov in tako se lahko pristop do življenskega sloga, prehrane in gibanja povsem prilagodi posamezniku.

Cilj nutrigenetike je, da s poznavanjem genov in njihovim odzivom na prehrano izvemo, kako to uporabiti sebi v prid.


I wish you all the health in the world!